Venäläinen-suomalainen biotieteellinen puisto

 Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman laajamittainen projekti

Tietoja projektista

SEFRCBC
Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman projekti
PROJEKTIN NUMERO: KS1444

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta. 

Myötävaikuttaa Suomen ja Venäjän taloudelliseen kehitykseen ja maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn asettamalla rajat ylittävä alue nousevaksi biotieteiden kohteeksi perustamalla rajatylittäviä biotieteellisiä puistoja sekä vahvistamalla pk-yritysten kansainvälistymistä edistämällä teknologian siirtoa ja tutkimus- ja kehitysyhteistyötä mukaan lukien akatemian ja viranomaisten välisten yhteistyösuhteiden uudelleen käynnistäminen

Asettaa rajat ylittävä alue nousevaksi biotieteiden kohteeksi.

Avaintiedot

 • Konsortio: Pietarin teknopark (RUS) (pääpartneri) ja Kotkan kaupungin kunta (FIN)
 • Päivämäärät: 2019-2022 
 • Kokonaisbudjetti: 3500000 euroa (ohjelman rahoitus: 28000000 euroa ja yhteisrahoitus: 700000 euroa) 
 • Rahoitus: hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Venäjän federaatio ja Suomen tasavalta Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman puitteissa.

Tavoitteet

 • Kehittää nykyaikaista biotieteellistä tutkimusta ja tuotantokapasiteettia perustamalla huippututkimus- ja teollisuustieteellinen puisto 
 • Edistetään pk-yritysten innovaatioita, yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä, kansainvälistymistä ja rajat ylittävää teknologiansiirtoa luomalla lisäarvokumppanuuksia pk-yritysten ja kolmoisheliksimallin muiden toimijoiden välille 
 • Perustaa, vahvistaa ja edistää uutta rajat ylittävää venäläissuomalaista biotieteiden klusteria
 • Kilpailukyvyn parantaminen ja rajat ylittävän alueen mainostaminen nousevana biotieteellisenä kohteena luomalla ja käynnistämällä kohdennettuja integroituja promo-toimia 
 • Käynnistetään yhteistyö uudelleen ja palautetaan siteet kolmoisheliksen toimijoiden - pk-yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueellisten viranomaisten - välillä. 
 • Perustaa johtavista venäläisistä ja suomalaisista tutkijoista koostuvia rajat ylittäviä tutkimus- ja kehitystiimejä kehittyneiden synteesitekniikoiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi sekä uusien ja rajat ylittävien opetussuunnitelmien kehittämiseksi ja kokeilemiseksi biotieteiden alalla

Edunsaajat ja kohderyhmät

 • Pk-yritykset - lääkkeiden, biotekniikan ja elintarviketeknologioiden ja -tuotteiden kehittäjät ja tuottajat 
 • Akatemia ja T & K-organisaatiot 
 • Lääke-, biotekniikka- ja elintarvikeklusterit 
 • Liittovaltion ja alueviranomaiset 
 • Pk-yritysten ja vientitukien infrastruktuuri 
 • Nuoret kyvyt ja ammattilaiset saavat uusia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen