Palvelut

Täysi tuotekehityspalvelu.

Palvelut

Hankkeen tarkoituksena on luoda tieteellinen ja tekninen infrastruktuurikompleksi, jonka avulla voidaan kehittää, toteuttaa ja laajentaa kemiallisten farmaseuttisten aineiden sekä kasvi- ja eläinperäisten aineiden erittäin tehokkaan synteesitekniikan tuotantoa.

Projektitoiminnot toteutetaan seuraavien pakettien mukaisesti: 
• Infrastruktuuri-elementti Se koostuu seuraavista osista: 
- Nykyaikaisten laboratoriotilojen perustaminen Puhdastilan korjaus ja perustaminen laitteilla 
- Nykyaikaisten tutkimus-, toimisto-, koulutus- ja tuotantotilojen luominen
- Nykyaikaisten laitteiden hankinta, asennus ja käyttö, mukaan lukien henkilöstön koulutus  

• Tiedotus- ja konsultointielementit sekä projektinhallinta
- Rajat ylittävän biotieteen klusterin perustaminen ja vahvistaminen pienten ja keskisuurten yritysten yhtenäisyytenä, jolla on kyky luoda Venäjän ja Suomen välisiä kilpailukykyisiä hankkeita ja tuotteita vaihtamalla kokemuksia, koulutustoimintaa, tutkimusta, opintomatkaa ja muuta valmiuksien kehittämistä välineet 
- Rajat ylittävän biotiedeklusterin ja uusien tilojen tarjoamien uusien mahdollisuuksien edistäminen integroitujen markkinointi- ja viestintätoimien avulla
- Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön edistäminen kouluttamalla, konsultoimalla, kumppanihaulla , tiedotustuki, pilottihankkeiden ja tutkimusten toteuttaminen Venäjän federaation ja EU: n nykyisiä rahoitus- ja muita välineitä käyttäen
- Projektinhallinta ja tukitoimet Hankkeen infrastruktuurikomponentti suunnitellaan ja toteutetaan hyödyntämällä suomalaisten kumppaneiden parhaita käytäntöjä ja osaamista. 

Hankkeen tuloksena suomalaiset ja venäläiset pk-yritykset pääsevät käyttämään moderneja innovatiivisia palveluja, jotka on tarkoitettu yhteisiin pk-yrityshankkeisiin. Myös syntynyt infrastruktuuri varmistaa yhteyden pk-yritysten ja suuryritysten välillä, jotka voivat ulkoistaa tutkimus- ja kehitystyönsä sekä pilottituotantonsa pk-yrityksille tiloja käyttämällä.

Toimialat ja tuoteryhmät

Puiston palvelut on räätälöity seuraavien tuoteryhmien kehittämiseksi.

Lääkkeet

Elintarvikkeet

Kosmetiikka

Eläinlääkintätuotteet

Paperi

Metsä