Sinun yhdyskäytäväsi Venäjän markkinoille! 

Kehitetään biotieteiden pk-yritysten pääsyä nykyaikaisiin biotieteiden tutkimus- ja tuotantokapasiteetteihin kansainvälistämällä ja kaupallistamalla niihin liittyviä ratkaisuja.

Tietoja projektista

Hankkeen tavoitteena on myötävaikuttaa Suomen ja Venäjän taloudelliseen kehitykseen ja globaaliin kilpailukykyyn asettamalla rajat ylittävä alue nousevaksi biotieteiden kohteeksi.

Keskeiset palvelut

Puisto tarjoaa seuraavat palvelut.

Tutkimus & Kehitys

Koulutus

Markkinoille pääsy

Tapahtumat

Kohdeteollisuus ja ydintuoteryhmät

Puiston palvelut on räätälöity seuraavien tuoteryhmien kehittämiseksi.

Lääkkeet

Kemialliset tuotteet

Lääketieteelliset tuotteet

Elintarvikkeet

Kosmetiikan tuotteet

Eläinlääkintätuotteet

Metsä- ja paperituotteet

 

Pietarin biotieteiden klusteri: avainkysymyksiä

Pietarin lääke- ja lääketeollisuuden sekä säteilyteknologian klusteri perustettiin vuonna 2010. Vuonna 2019 klusteri muutettiin Pietarin elintarvike- ja lääkeklusteriksi.

2010Perustettu vuonna 2010
178Yli 178 jäsentä
20Ainakin 20% Venäjän tuotekehityksestä ja tuotannosta tapahtuu Pietarissa.
26Vienti tapahtuu 26 maahan.